O přípravku Dr. FROG

Přípravek na ošetření hniloby kopyt

Moc mě těší Váš zájem a dotazy, na jejichž základě jsem se rozhodl sepsat následující řádky.

Dr. Frog – přípravek na ošetření kopyt koní postižených hnilobou je schválený veterinární přípravek s číslem schválení 295-21/C.
Schvalování v ČR zajišťuje Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv.

Co to znamená?

Pro našeho klienta = koně je to garance, že daný veterinární přípravek někdo odpovědný zhodnotil a následně schválil na základě dodané dokumentace, certifikátů a vzorků výrobku.

Na každém veterinárním přípravku, musí být mimo jiné uvedeno následující, aby se dal identifikovat:

Číslo schválení: 295-21/C
Držitel rozhodnutí o povolení: ….

To jsou informace podle, kterých se můžete velmi rychle zorientovat, že se jedná o veterinární přípravek, protože k péči o zvířata se smí dle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči používat pouze schválené veterinární přípravky. (pozn. Biocidy spadají pod jinou regulaci.)

Výroba veterinárních přípravků má své přísné náležitosti a nemůže ji provádět každý!

Vyžaduje požadavky na zavedenou správnou výrobní praxi (SVP/GMP), nezávislou kontrolu kvality (QC) k propouštění vyrobené šarže do oběhu a kvalitu vstupních surovin. Dále musí takové výrobky splňovat povinné údaje, jako označování dle CLP, popis, návod, číslo schválení…. Přičemž toto velké množství povinných textů a bezpečnostních symbolů, někdy zabírá i většinu obalu. Více jsme napsali na stránce legislativa.

Složení a vlastnosti

Náš schválený přípravek díky svému dlouhodobě vyvíjenému složení, optimalizovaném na nejvhodnějších poměrech primárních látek na bázi ethanolu, dimethyletheru, bukového dehtu v kombinaci se sprejovou aplikační formou s trubičkou, s možností aplikace i dnem vzhůru, poskytuje výbornou penetraci přípravku do nejhlubších struktur, ochranu proti proniknutí a množení mikroorganismů a tím i rozvinutí hniloby rohového střelu kopyta.
Příbalová informace, v tomto případě etiketa výrobku, je schválena dle platné legislativy a uvádí požadované informace pro spotřebitele. 

Další chemicko-technologické informace jsou již předmětem našeho know-how.

Jestliže řešíte problém s hnilobou svého koně, tak informace jak správně postupovat při ostření se dočtete v návodu k použití.
Postup správného ošetření je důležitý k úspěšnému zvládnutí tohoto mnohdy urputného problému.