Hniloba kopyt - hniloba rohového střelu kopyta

Jedná se o nejčastější onemocnění postihující koňské kopyto, způsobené anaerobními bakteriemi, prosperujícími a žijícími za nepřístupu vzduchu.

Dr.frog spray

Závěr na úvod

Je velmi důležité si uvědomit, že úspěch v řešení hniloby kopyt (rohového střelu kopyta) je převážně v rukou majitele, případně ošetřovatele a záleží na jejich důslednosti a pravidelnosti při ošetřování tohoto někdy urputného problému.
Není neobvyklé, že některé zanedbané případy jsou vzhledem k vysoké citlivosti a bolestivosti koně obtížně ošetřitelné, což může způsobovat, že ošetření není řádně provedeno a problém se ve své podstatě neřeší.

Hniloba kopyta

Kopyto před aplikací
Před ošetřením
Průběh léčby - po ošetření
Kopyto
Po 3 měsících léčby již bez hniloby, ještě potřebuje čas, aby dorostla rohovina

Jak poznám hnilobu rohového střelu

Vyznačuje se:

 • charakteristickým nepříjemným zápachem
 • ulpívajícím černošedým produktem na kopytním háčku
 • citlivou reakcí koně při hlubším čištění kopytních rýh
 • střední střelová rýha je obvykle vyhnilá až nad oblast měkkých patek 

Hniloba nejčastěji začíná ve střední střelové rýze a také zde se projevuje největší citlivost koně při čištění.

Vlivy ovlivňující vznik, respektive úspěšné zvládnutí hniloby

 • tvar kopyta a kvalita rohoviny
  • úzká a strmá kopyta s vysokou klenbou a zakrnělým střelem většinou trpí více. Střel, který většinou není v kontaktu se zemí, kopyta nevykazují dostatečný kopytní mechanizmus a přísun vzduchu do střelových rýh.
  • kvalitní rohovina lépe odolává atakům všudypřítomným bakteriím
 • hygiena kopyt, čištění, přístup vzduchu a podpůrných prostředků
 • prostředí, ustájení, management
 • výživa

Řešení hniloby kopyta

 1. V počáteční fázi je účinná hygiena tj. důkladné, řádné a pravidelné čištění s použitím vhodných veterinárních přípravků nebo vyřezání podkovářem.
 2. Ve středně rozvinuté fázi je nutné požádat podkováře o odstranění postižené rohoviny a dále pokračovat dle bodu 1.
 3. V hodně rozvinuté fázi většinou hniloba proliferuje až nad oblast měkkých patek či do hloubky oblasti vazivového střelu, kopyto často nemá téměř žádný střel nebo je z velké části poškozený bakteriemi.

V závislosti na různých aspektech a površích se může pro koně pohyb stávat výrazně bolestivou záležitostí v důsledku proniknutí nečistot do citlivé oblasti nechráněné adekvátní vrstvou rohoviny.

V takové fázi je třeba upravit management koně, tak aby v době hojení (obnovy zdravé rohoviny do takové síly než dojde k utlumení stimulace citlivých partií) nedocházelo ke zbytečnému dráždění a případnému rozvinutí sekundárního zánětu. Vhodné je požádat svého podkováře o odstranění odumřelé či kontaminované rohoviny a postupovat dle jeho doporučení.

Dr.frog Spray 768x1377

Návod k použití DR. FROG

Přípravek je určen k ošetření:

 • rohového střelu kopyta postiženého hnilobou 
 • poškozené bílé čáry
 • abscesu kopytního pouzdra 

Díky svému dlouhodobě vyvíjenému složení, optimalizovaném na nejvhodnějších poměrech primárních látek na bázi ethanolu, dimethyletheru, bukového dehtu a také v kombinaci se sprejovou aplikační formou s trubičkou s možností aplikace i v obrácené poloze, poskytuje výbornou penetraci přípravku do nejhlubších struktur, ochranu proti proniknutí a množení mikroorganismů a tím i rozvinutí hniloby rohového střelu kopyta. Číslo schválení veterinárního přípravku 295-21/C. Veškerá onemocnění koně konzultujte se svým veterinářem. 

Kopyto řádně očistěte a osušte. Střední střelová rýha musí být zbavena všech nečistot, především charakteristicky zapáchajících šedo-černých „mazlavých“ produktů bakteriálního rozkladu rohoviny, a to nejlépe vytřením gázou pomocí kopytního háčku*. V případě většího rozsahu hniloby, požádejte svého podkováře o odstranění velmi postižené rohoviny. 

Sprejová forma umožňuje snadnou a efektivní aplikaci přímo do postiženého místa za pomocí přibalené trubičky (délku upravte podle potřeby). Před použitím protřepejte a přípravek nastříkejte přímo do postižených míst na spodní straně kopyta a přilehlých částí oslabených hnilobou. Přípravek je možno aplikovat také v poloze dnem vzhůru

Obvyklá aplikace se provádí v délce 2-3 s na postižené místo od nejhlubších struktur (pomocí trubičky) směrem k povrchu kopyta, případně dle rozsahu postižení. Z počátku opakujte nejdříve denně a s postupným nárůstem zdravé nepostižené rohoviny můžete interval snižovat ob den až k postupnému vysazení přípravku. 

Neaplikujte na korunku, přípravek je určen pouze pro ošetření rohoviny kopyt. 

* Pokud aplikujete jakýkoliv přípravek na vrstvu: bláta, hnoje, hnilobou rozložené rohoviny či jiné špíny a nebo pouze na povrch rány, tak žádný přípravek nikdy nemůže splnit svůj účel.

Videonávod - postup jak na to

Přehrát video o Video

Ošetření kopyta, 2:07

Přehrát video o Video

Ošetření kopyta, 2:17

Závěr

Je velmi důležité si uvědomit, že úspěch v řešení hniloby rohového střelu je převážně v rukou majitele, případně ošetřovatele a záleží na jejich důslednosti a pravidelnosti při ošetřování tohoto někdy urputného problému.
Není neobvyklé, že některé zanedbané případy jsou vzhledem k vysoké citlivosti a bolestivosti koně obtížně ošetřitelné, což může způsobovat, že ošetření není řádně provedeno a problém se ve své podstatě neřeší.

Bohužel jsou i koně s nekvalitní rohovinou, koně migrující mezi stájemi a v případě, že se okolnosti sejdou, tak se stává, že takoví jedinci mají problémy s adaptací na nové bakteriální prostředí a jsou náchylnější k propukání nejrůznějších infekcí včetně hniloby rohového střelu.

O přípravku Dr. FROG

Moc mě těší Váš zájem a dotazy, na jejichž základě jsem se rozhodl sepsat následující řádky.

Dr. Frog – přípravek na ošetření kopyt koní postižených hnilobou je schválený veterinární přípravek s číslem schválení 295-21/C.
Schvalování v ČR zajišťuje Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv.

Co to znamená?

Pro našeho klienta = koně je to garance, že daný veterinární přípravek někdo odpovědný zhodnotil a následně schválil na základě dodané dokumentace, certifikátů a vzorků výrobku.

Na každém veterinárním přípravku, musí být mimo jiné uvedeno následující, aby se dal identifikovat:

Číslo schválení: 295-21/C
Držitel rozhodnutí o povolení: ….

To jsou informace podle, kterých se můžete velmi rychle zorientovat, že se jedná o veterinární přípravek, protože k péči o zvířata se smí dle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči používat pouze schválené veterinární přípravky. (pozn. Biocidy spadají pod jinou regulaci.)

Výroba veterinárních přípravků má své přísné náležitosti a nemůže ji provádět každý!

Vyžaduje požadavky na zavedenou správnou výrobní praxi (SVP/GMP), nezávislou kontrolu kvality (QC) k propouštění vyrobené šarže do oběhu a kvalitu vstupních surovin. Dále musí takové výrobky splňovat povinné údaje, jako označování dle CLP, popis, návod, číslo schválení…. Přičemž toto velké množství povinných textů a bezpečnostních symbolů, někdy zabírá i většinu obalu. Více jsme napsali na stránce legislativa.

Složení a vlastnosti

Náš schválený přípravek díky svému dlouhodobě vyvíjenému složení, optimalizovaném na nejvhodnějších poměrech primárních látek na bázi ethanolu, dimethyletheru, bukového dehtu v kombinaci se sprejovou aplikační formou s trubičkou, s možností aplikace i dnem vzhůru, poskytuje výbornou penetraci přípravku do nejhlubších struktur, ochranu proti proniknutí a množení mikroorganismů a tím i rozvinutí hniloby rohového střelu kopyta.
Příbalová informace, v tomto případě etiketa výrobku, je schválena dle platné legislativy a uvádí požadované informace pro spotřebitele. 

Další chemicko-technologické informace jsou již předmětem našeho know-how.

Jestliže řešíte problém s hnilobou svého koně, tak informace jak správně postupovat při ostření se dočtete v návodu k použití.
Postup správného ošetření je důležitý k úspěšnému zvládnutí tohoto mnohdy urputného problému.