Hniloba kopyt - hniloba rohového střelu kopyta

Jedná se o nejčastější onemocnění postihující koňské kopyto, způsobené anaerobními bakteriemi, prosperujícími a žijícími za nepřístupu vzduchu.

Dr.frog spray

Závěr na úvod

Je velmi důležité si uvědomit, že úspěch v řešení hniloby kopyt (rohového střelu kopyta) je převážně v rukou majitele, případně ošetřovatele a záleží na jejich důslednosti a pravidelnosti při ošetřování tohoto někdy urputného problému.
Není neobvyklé, že některé zanedbané případy jsou vzhledem k vysoké citlivosti a bolestivosti koně obtížně ošetřitelné, což může způsobovat, že ošetření není řádně provedeno a problém se ve své podstatě neřeší.

Kopyto před ošetřením

Střední střelová rýha vyhnilá nad oblast měkkých patek, kůň citlivý na dotek při ošetřování.

Začátek léčby po ošetření přípravkem Dr. FROG

Vyčištěná rýha, ošetřená přípravkem, vycpaná gázou a opět zastříkaná přípravkem.

Po 3 měsících léčby

Kopyto již bez hniloby. Na obrázku je již patrná zarůstající střední střelová rýha, která ještě potřebuje čas, aby dorostla v minulosti vyhnilá rohovina. 

Jak poznám hnilobu rohového střelu

Vyznačuje se:

 • charakteristickým nepříjemným zápachem
 • ulpívajícím černošedým produktem na kopytním háčku
 • citlivou reakcí koně při hlubším čištění kopytních rýh
 • střední střelová rýha je obvykle vyhnilá až nad oblast měkkých patek 

Hniloba nejčastěji začíná ve střední střelové rýze a také zde se projevuje největší citlivost koně při čištění.

Vlivy ovlivňující vznik, respektive úspěšné zvládnutí hniloby

 • tvar kopyta a kvalita rohoviny
  • úzká a strmá kopyta s vysokou klenbou a zakrnělým střelem většinou trpí více. Střel, který většinou není v kontaktu se zemí, kopyta nevykazují dostatečný kopytní mechanizmus a přísun vzduchu do střelových rýh.
  • kvalitní rohovina lépe odolává atakům všudypřítomným bakteriím
 • hygiena kopyt, čištění, přístup vzduchu a podpůrných prostředků
 • prostředí, ustájení, management
 • výživa

Řešení hniloby kopyta

 1. V počáteční fázi je účinná hygiena tj. důkladné, řádné a pravidelné čištění s použitím vhodných veterinárních přípravků nebo vyřezání podkovářem.
 2. Ve středně rozvinuté fázi je nutné požádat podkováře o odstranění postižené rohoviny a dále pokračovat dle bodu 1.
 3. V hodně rozvinuté fázi většinou hniloba proliferuje až nad oblast měkkých patek či do hloubky oblasti vazivového střelu, kopyto často nemá téměř žádný střel nebo je z velké části poškozený bakteriemi.

V závislosti na různých aspektech a površích se může pro koně pohyb stávat výrazně bolestivou záležitostí v důsledku proniknutí nečistot do citlivé oblasti nechráněné adekvátní vrstvou rohoviny.

V takové fázi je třeba upravit management koně, tak aby v době hojení (obnovy zdravé rohoviny do takové síly než dojde k utlumení stimulace citlivých partií) nedocházelo ke zbytečnému dráždění a případnému rozvinutí sekundárního zánětu. Vhodné je požádat svého podkováře o odstranění odumřelé či kontaminované rohoviny a postupovat dle jeho doporučení.

Dr.frog Spray 768x1377

Videogalerie - postup jak na to

Přehrát video o Video

Ošetření kopyta, 2:07

Přehrát video o Video

Ošetření kopyta, 2:17

Závěr

Je velmi důležité si uvědomit, že úspěch v řešení hniloby rohového střelu je převážně v rukou majitele, případně ošetřovatele a záleží na jejich důslednosti a pravidelnosti při ošetřování tohoto někdy urputného problému.
Není neobvyklé, že některé zanedbané případy jsou vzhledem k vysoké citlivosti a bolestivosti koně obtížně ošetřitelné, což může způsobovat, že ošetření není řádně provedeno a problém se ve své podstatě neřeší.

Bohužel jsou i koně s nekvalitní rohovinou, koně migrující mezi stájemi a v případě, že se okolnosti sejdou, tak se stává, že takoví jedinci mají problémy s adaptací na nové bakteriální prostředí a jsou náchylnější k propukání nejrůznějších infekcí včetně hniloby rohového střelu.